راهنمای استفاده از ام پوز

راهنمای استفاده از ام پوز

پس از نصب اپلیکشین ، نام کاربری، پسورد و سریال پوز که توسط مرکز سی کلاب در اختیار پذیرنده قرارگرفته است درخواست میگردد.

  • لازم به توضیح است با تایید  "مرا به خاطر بسپار" نیاز به ثبت موارد در هر بار استفاده از اپلیکیشن نمی باشد.

 

پس از ورود به اپلیکیشن مطابق تصویر زیر امکان ثبت خرید های مشتری به آسانی امکانپذیر می باشد :

 

رتبه: بد خوب