پیوستن شرکت های زنجیره ای بابک بختیاری به سی کلاب

تاریخ خبر : 1397/10/19
کد خبر ۶

پیوستن شرکت های زنجیره ای بابک بختیاری به سی کلاب

مجموعه برندهای بابک بختیاری کار آفرین برتر کشوری به باشگاه مشتریان سی کلاب پیوستند.
به گزارش روابط عمومی؛ مجموعه برندهای آیس پک،رستوران شاندیز، توت طلایی،تنورک و گلدن بری به مدیریت عاملی بابک بختیاری به باشگاه مشتریان سی کلاب پیوستند . از این پس مخاطبان این برندها می توانند با « بابوشگاه » ( نام باشگاه مشتنریان برندهی بابک بختیاری است) از خدمات گسترده آن بهره مند شوند.
علیرضا جعفری مدیرعامل سی کلاب درباره این قرارداد گفت: صنعت لویالتی و فرهنگ استفاده از باشگاه مشتریان می تواند دوام کسب و کارها را تضمین کند. از این رو امیدواریم بتوانیم با ورود به صنعت غذایی خدمات مشابه را بیشتر و در این صنعت مثمرثمر باشیم.

رتبه: بد خوب