قوانین و مقررات سی کلاب

قوانین و مقررات سی کلاب

قوانین مرتبط با کسب و کارها:

کسب و کارها موظفند در هر لحظه، آخرین وضعیت قوانین و مقررات را از طریق این وب سایت چک کنند و به آن پایبند باشند.

هر کسب و کار متعهد است به کلیه تعهدات خود در قبال مشتریانش عمل نماید. از این روی هیچ مسئولیتی متوجه سی کلاب نیست و نخواهد بود.

 

قوانین مرتبط با مشتریان نهایی:
مشتریان موظفند در حفظ کلمه عبور خود، تلاش کافی را به خرج دهند، در غیر این صورت کسب و کار و همچنین سی کلاب مسئولیتی در قبال استفاده از اعتبارات و امتیازات فرد توسط اشخاص ثالث نخواهد داشت.

رتبه: بد خوب