قرارداد باشگاه مشتریان انستیتو پاستورایران منعقد شد

تاریخ خبر : 1396/09/18
کد خبر ۳

قرارداد باشگاه مشتریان انستیتو پاستورایران منعقد شد

موسسه تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی انستیتو پاستور ایران در زمینه واگیر و با هدف رشد و تعالی بهداشت و سلامت جامعه تاسیس شد و در حال حاضر با حدود یک قرن تجربه موثر در زمینه تولید واکسن و فرآورده هاي دارویی نوترکیب پیشرفت چشم گیری داشته و همچنان نیز در حال پیشرفت و گسترش می باشد.
 به گزارش روابط عمومی سیکلاب، با توجه به گسترش مجموعه انستیتو پاستور جهت رضایت و وفاداری مشتریان خود نیاز راه اندازی باشگاه مشتریان را احساس نموده و در همین راستا قرارداد باشگاه مشتریان این مجموعه با سیکلاب منعقد شد.

 

رتبه: بد خوب