برگزاری جلسات متعدد در حوزه باشگاه مشتریان در نمایشگاه گردشگری

تاریخ خبر : 1397/11/25
کد خبر ۱۳

برگزاری جلسات متعدد در حوزه باشگاه مشتریان در نمایشگاه گردشگری

روز اول نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران در غرفه سی کلاب با برگزاری جلسه متعدد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی؛ سی کلاب ویژه گردشگری با امکانات خاص و کاربردی برای فعالان صنعت گردشگری در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته رونمایی شد و مورد استقبال فعالان این صنعت قرار گرفت.
گردشگری امروز یکی از ارکان تولید ثروت در کشورها به شمار می رود و به واسطه ارتباط مستقیم با مشتریان یکی از بسترهای مستعد استفاده از باشگاه مشتریان است. از این رو با رونمایی از سی کلاب ویژه این صنعت جلسات پیرامون معرفی آن در غرفه سی کلاب برگزار شده است.

رتبه: بد خوب