باشگاه مشتریان اتو سرویس محسنیان راه اندازی شد

تاریخ خبر : 1397/11/03
کد خبر ۹

باشگاه مشتریان اتو سرویس محسنیان راه اندازی شد

باشگاه مشتریان اتو سرویس محسنیان راه اندازی شد.

به کزارش روابط عمومی اتو سرویس محسنیان واقع در محله اختیاریه تهران مجهز به سی کلاب شد و از این پس برای ارائه بهتر خدمات به مشتریان خود از ابزار باشگاه مشتریان استفاده خواهد کرد.

لازم به ذکر است باشگاه مشتریان در چنین کسب و کارهایی بیشترین بازدهی در بازگشت مشتری و افزایش فروش و متعاقبا سود را دارد.

رتبه: بد خوب