آموزش پرسنل شرکت ایران فان در هلدینگ یاسان

تاریخ خبر : 1397/12/20
کد خبر ۱۷

آموزش پرسنل شرکت ایران فان در هلدینگ یاسان

در پی عقد قرارداد شرکت سی کلاب با هلدینگ گردشگری ایران فان پرسنا این شرکت در دفتر مرکزی هلدینگ یاسان آموزش دیدند.
به گزارش روابط عمومی؛ این جلسات که در روزهای دوشنبه و سه شنبه در دفتر مرکزی هلدینگ یاسان برگزار شد شامل آموزش های کارکد برنامه باشگاه مشتریان و پرسش و پاسخ در جهت بهتر شدن نحوه کارکرد باشگاه پیش رفت.
در آغاز این جلسه محمد عاشق مدیر روابط عمومی هلدینگ یاسان درباره هلدینگ یاسان، اهمیت مشتری مداری و تاریخچه باشگاه مشتریان و اهمیت اجرای آن در تحقق اهداف در کسب و کارهای مختلف توضیحاتی ارائه کرد. در ادامه علیرضا جعفری موسس و مدیرعامل هلدینگ یاسان در فضایی دوستانه اهمیت مشارکت صندوق داران در اجرای باشگاه مشتریان را مطرح کرد و با صندوق داران ایران فان به پرسش و پاسخ دربار شیوه عملکرد آنها پرداخت. در ادامه حسین زاده کارشناس فنی شیوه عملکرد باشگاه را عنوان کرد.
باشگاه مشتریان ایران فان به عنوان بزرگترین باشگاه مشتریان تفریحی ایران در پایتخت شروع به کار خواهد کرد.

رتبه: بد خوب
0 کالا